Usługi księgowe w przyjaznej atmosferze

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

 • prowadzenie ewidencji przychodów,
 • prowadzenie ewidencji VAT oraz sporządzenie deklaracji VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia,
 • sporządzanie niezbędnych wydruków księgi i rejestrów,
 • wyliczanie wysokości podatku należnego z tytułu VAT i PIT,
 • sporządzanie oraz składanie w imieniu Klienta deklaracji podatkowych: PIT, VAT, VAT-UE,
 • sporządzanie deklaracji rocznych,
 • na życzenie Klienta – przechowywanie dokumentacji księgowej przez okres danego roku obrachunkowego.

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • prowadzenie ewidencji zdarzeń gospodarczych w książce przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji VAT oraz sporządzenie deklaracji VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • sporządzanie niezbędnych wydruków księgi i rejestrów,
 • wyliczanie wysokości podatku należnego z tytułu VAT i PIT,
 • sporządzanie oraz składanie w imieniu klienta deklaracji podatkowych: PIT, VAT, VAT-UE,
 • sporządzanie deklaracji rocznych,
 • obsługa księgowa transakcji zagranicznych (eksport, import, unijne).

KSIĘGI HANDLOWE

 • prowadzenie ewidencji zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych,
 • prowadzenie ewidencji VAT oraz sporządzenie deklaracji VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • sporządzanie niezbędnych wydruków księgi i rejestrów,
 • wyliczanie wysokości podatku należnego z tytułu VAT, PIT i CIT,
 • sporządzanie oraz składanie w imieniu Klienta deklaracji podatkowych: PIT, CIT, VAT, VAT-UE,
 • sporządzanie deklaracji rocznych,
 • obsługa księgowa transakcji zagranicznych (eksport, import, unijne),
 • bieżąca kontrola zobowiązań i należności związana z uzgadnianiem salda,
 • przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego ( bilans oraz rachunek zysków i strat),
 • opracowanie polityki rachunkowości.

KADRY I PŁACE

 • przygotowywanie dokumentów związanych z umową o pracę oraz umowami cywilno-prawnymi (umowa o pracę, świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, lista płac, lista wypłat z tytułu umów zleceń / o dzieło),
 • bieżące prowadzenie dokumentacji kadrowej,
 • ewidencjonowanie wynagrodzeń oraz zwolnień lekarskich, ustalanie wymiaru urlopów,
 • rejestracja firmy i pracowników w ZUS,
 • sporządzanie i przesyłanie deklaracji do ZUS i US,
 • wyliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzeń dla pracowników i zleceniobiorców,
 • sporządzanie rocznych deklaracji PIT-11 oraz PIT-40.

USŁUGI DODATKOWE

 • pomoc przy rejestracji działalności gospodarczej i przy zakładaniu spółek,
 • wyprowadzanie zaległości podatkowych, również ekspresowo – nie boimy się trudnych sytuacji,
 • sporządzanie rocznych deklaracji PIT dla osoby fizycznej,
 • udzielanie porad księgowo-podatkowych oraz z zakresu kadr i płac,
 • kameralne szkolenia z zakresu podatków, księgowości, współpracy z urzędami, współpracy z biurem rachunkowym.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress